Verbeter uw verkoopkanalen

Op zoek naar maatwerk?

Disclaimer

De door CHIDERO op deze site verstrekte informatie is geen advies of dienst. De informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CHIDERO alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van een webanalyse-service (Google Analytics) die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om de site te analyseren. Door gebruik te maken van deze website, gaat de bezoeker automatisch akkoord met het feit dat deze informatie voor deze (analytische) doeleinden gebruikt zal worden. Meer informatie over privacy en Google vindt u via deze link. Hier vindt u ook informatie over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee u zich kunt afmelden van opname in Google Analytics statistieken.